۲۱
مرداد

روش‌های توليد موزاییک

روش‌های توليد موزاییک عبارتند از :

۱ ) روش ویبره‌ای یا لرزشی: در اين مورد به هیچ عنوان با فشار سروکار نداریم و عمل تراکم و فشردگی و يکنواخت سازی به‌وسیله دستگاه لرزاننده صورت می‌گیرد و معمولاً به دلیل داشتن سطحی صاف احتیاجی به ساب نیز ندارد اما نوعی موزاییک‌های ويبره وجود دارد که در آن‌ها از سنگ تزيينی استفاده شده است و عمل سايش روی آن‌ها صورت می‌گیرد.( تک قشری)

۲ ) روش پرسی : در اين مورد تراکم موجود در موزاییک به دلیل اعمال فشار با استفاده از دستگاه پرس می‌باشد. اين فشار بر اساس ابعاد و نوع سنگ دانه‌های به کار رفته در آن تغییر و متنوع می‌باشد. موزاییک‌هایی که به این روش توليد می‌شوند حتماً باید ساب بخورند.( دو قشری)

انواع-موزائیک
انواع-موزائیک